เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนสารพัดประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดินอเนกประสงค์แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเป็นทั้งเขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อยใจของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงไหลในความงดงามของธรรมชาติ

เขื่อนแก่งกระจาน อยู่ในการดุแลของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยสร้างกั้นแม่น้ำเพชรบุรี เป็นเขื่อนดินขนาดกลาง มีความจุน้ำกักเก็บ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร ตัวเขื่อนสูง 58 เมตร สันเขื่อนยาว 760 เมตร กว้าง 8 เมตร (สันเขื่อนเป็นถนนลาดยางอย่างดี รถยนต์สามารถวิ่งสวนกันได้) สันเขื่อนมีความสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 106 เมตร และมีฐานกว้าง 250 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2509 บริเวณเก็บกักน้ำเหนือเขื่อนมีสภาพเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ สวยงาม มีเเกาะแก่งมากมาย และเป็นจุดชมวิวเลื่องชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน

ทิวทัศน์ที่สวยงาม เมื่อมองจากสันเขื่อนแก่งกระจาน

ตัวเขื่อนแก่งกระจานเอง อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 53 กิโลเมตร (ตัวเมืองเพชรบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 125 กิโลเมตร) โดยอยู่ห่างจากปากทางเข้าที่ตัดกับถนนเพชรเกษม 27 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เพียง 3 กิโลเมตร และด้วยความที่เขื่อนแก่งกระจานอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และอยู่ไม่ใกลจากทางหลวงหลักคือถนนเพชรเกษม ทำให้ทุกช่วงวันหยุด ที่พักและจุดชมวิวของตัวเขื่อนและบริเวณใกล้เคียงจะคราคร่ำไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เขื่อนแก่งกระจาน

บ้านพักในบริเวณการรไฟฟ้าฯ เหนือเขื่อน – เครดิตภาพ pantip.com

การกักเก็บน้ำและส่งน้ำเพื่อการเกษตรก็เป็นอีกวัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนนี้ ระบบชลประทานของเขื่อนแก่งกระจานสามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 336,000 ไร่ รวมถึงระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการป้องกันน้ำท่วม ทั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขื่อนแก่งกระจาน

ระบบชลประทานของเขื่อน สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ 336,000 ไร่

นอกจากหน้าที่ทางด้านชลประทานแล้ว เขื่อนแก่งกระจานยังเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอีกด้วย โดยสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ 19,000 กิโลวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะถูกส่งไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน

โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนแก่งกระจาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข้อมูลน่ารู้ของเขื่อนแก่งกระจาน
– เป็นเขื่อนดินขนาดกลาง สูง 58 เมตร ฐานเขื่อนกว้าง 250 เมตร
– สันเขื่อนยาว 760 เมตร กว้าง 8 เมตร รถยนต์สามารถวิ่งสวนกันได้
– สันเขื่ออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 106 เมตร
– รองรับพื้นที่ทางการเกษตร 336,000 ไร่ในฤดูเพาะปลูก และ 174,000 ไร่ ในฤดูแล้ง
– ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้ 19,000 กิโลวัตต์
– อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 53 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม 27 กิโลเมตร
– เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี

 

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top