เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือเขื่อนใด?

เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดของไทย คือ เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ์ หรือ เขื่อนท่าปลา หรือ เขื่อนผาซ่อม ตั้งอยู่ในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อแกนดินเหนียวขนาดใหญ่ มีความจุทั้งสิ้น 10,500 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นกั้นลำน้ำน่านเพื่อการผลิตไฟฟ้า การชลประทาน และการเกษตร เริ่มการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 งานก่อสร้างตัวเขื่อนและองค์ประกอบได้แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2515

เขื่อนสิริกิติ์

ป้ายหน้าทางเข้าเขื่อนสิริกิติ์

 

เขื่อนสิริกิติ์

อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์

 

เขื่อนสิริกิติ์

ส่วนผลิตไฟฟ้าของเขื่อนสิริกิติ์

เกร็ดความรู้เขื่อนสิริกิติ์
– ความสูง 113.60 เมตร
– ความยาวที่สันเขื่อน 800.00 เมตร
– ความกว้างที่สันเขื่อน 12.00 เมตร
– ความกว้างที่ฐานเขื่อน 630.00 เมตร
– กำลังผลิตไฟฟ้า 500,000 กิโลวัตต์
– ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
– สามารถส่งได้ให้พื้นที่การเกษตรได้ 2,900,000 ไร่

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top