เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เป็นที่ที่สัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่หายากหรือถูกคุกคามได้อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย มีอิสระ และสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ตามธรรมชาติโดยปราศจากการรบกวนของมนุษย์ การจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นมาตรการหนึ่งในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้งนี้การประกาศหรือจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้นให้เป็นไปตามความในมาตรา 15 ของ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

————– advertisements ————–

เขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น มักเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก ไม่ใหญ่เหมือนกับเขตวนอุทยาน หรือ เขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมักมีขนาดใหญ่โต และโดยมากแล้วเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ก็มักจะเป้นส่วนหนึ่งของวนอุทยานหรืออุทยานแห่งชาตินั่นเอง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหมด 60 แห่งดังนี้

 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ
  ที่ตั้ง : จังหวัดลพบุรี
  เนื้อที่ : 1,500 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแหรง
  ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา
  เนื้อที่ : 68,250 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาใหญ่-เขาหน้าผาตั้ง
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุตรดิตถ์
  เนื้อที่ : 15,000 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง
  ที่ตั้ง : จังหวัดบุรีรัมย์
  เนื้อที่ : 1,450 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ
  ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบุรี
  เนื้อที่ : 4,850 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ
  ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบรูณ์
  เนื้อที่ : 27,200 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน
  ที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี
  เนื้อที่ : 2,299 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร
  ที่ตั้ง : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เนื้อที่ : 2,906 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่
  ที่ตั้ง : จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อที่ : 80,900 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย
  ที่ตั้ง : จังหวัดตรัง
  เนื้อที่ : 13,000 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
  ที่ตั้ง : จังหวัดราชบุรี
  เนื้อที่ : 1,268 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประ-บางคราม
  ที่ตั้ง : จังหวัดกระบี่ ตรัง
  เนื้อที่ : 116,500 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม
  ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา
  เนื้อที่ : 146,875 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว
  ที่ตั้ง : จังหวัดภูเก็ต
  เนื้อที่ : 13,925 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์
  ที่ตั้ง : จังหวัดลพบุรี
  เนื้อที่ : 8,440 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  ที่ตั้ง : จังหวัดสระบุรี
  เนื้อที่ : 106,611 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ : 153,125 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก
  ที่ตั้ง : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เนื้อที่ : 35,456 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน
  ที่ตั้ง : จังหวัดตรัง
  เนื้อที่ : 33,750 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน
  ที่ตั้ง : จังหวัดจันทบุรี
  เนื้อที่ : 11,370 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ
  ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบุรี
  เนื้อที่ : 622 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท
  ที่ตั้ง : จังหวัดลำปาง
  เนื้อที่ : 71,000 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ : 10,937 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน
  ที่ตั้ง : จังหวัดมหาสารคาม
  เนื้อที่ : 343 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
  ที่ตั้ง : จังหวัดสุโขทัย
  เนื้อที่ : 15,875 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาว-เขาช่องพราน
  ที่ตั้ง : จังหวัดราชบุรี
  เนื้อที่ : 77 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุทัยธานี
  เนื้อที่ : 13,052 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
  ที่ตั้ง : จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อที่ : 1,775 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์
  ที่ตั้ง : จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
  เนื้อที่ : 151,242 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำละว้า-ถ้ำดาวดึงค์
  ที่ตั้ง : จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ : 25,937 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
  ที่ตั้ง : จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
  เนื้อที่ : 285,625 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
  ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา พัทลุง
  เนื้อที่ : 227,916 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
  ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา พัทลุง
  เนื้อที่ : 375,000 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล
  ที่ตั้ง : จังหวัดกระบี่
  เนื้อที่ : 30,633 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกะเวียนและหนองน้ำซับ
  ที่ตั้ง : จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ : 320,000 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลง
  ที่ตั้ง : จังหวัดหนองคาย
  เนื้อที่ : 6,840 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก
  ที่ตั้ง : จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท
  เนื้อที่ : 2,000 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
  ที่ตั้ง : จังหวัดนครสวรรค์
  เนื้อที่ : 66,250 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด
  ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา
  เนื้อที่ : 2,575 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุ
  ที่ตั้ง : จังหวัดนราธิวาส
  เนื้อที่ : 100,000 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่
  ที่ตั้ง : จังหวัดปัตตานี
  เนื้อที่ : 157 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว
  ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา
  เนื้อที่ : 481 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว
  ที่ตั้ง : จังหวัดกาฬสินธุ์
  เนื้อที่ : 210,938 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน
  ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบรูณ์
  เนื้อที่ : 92,500 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม
  ที่ตั้ง : จังหวัดปทุมธานี
  เนื้อที่ : 74 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน
  ที่ตั้ง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  เนื้อที่ : 100 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดถ้ำระฆัง-เขาพระนอน
  ที่ตั้ง : จังหวัดราชบุรี
  เนื้อที่ : 106 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
  ที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรสาคร
  เนื้อที่ : 47 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง
  ที่ตั้ง : จังหวัดชัยภูมิ
  เนื้อที่ : 109 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง
  ที่ตั้ง : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เนื้อที่ : 38,438 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองน้ำขาว
  ที่ตั้ง : จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อที่ : 358 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  เนื้อที่ : 2,711 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา
  ที่ตั้ง : จังหวัดสตูล
  เนื้อที่ : 12,770 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
  เนื้อที่ : 70 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
  ที่ตั้ง : จังหวัดตรัง
  เนื้อที่ : 279,687 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ
  ที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี
  เนื้อที่ : 11,600 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน
  ที่ตั้ง : จังหวัดบุรีรัมย์
  เนื้อที่ : 3,568 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก
  ที่ตั้ง : จังหวัดบุรีรัมย์
  เนื้อที่ : 3,876 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
  ที่ตั้ง : จังหวัดบุรีรัมย์
  เนื้อที่ : 4,434 ไร่
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์
  ที่ตั้ง : จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ : 56,250 ไร่

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
– คุ้มครองและดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัย อยู่กันได้อย่างอิสระตามธรรมชาติ
– รักษาและฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เหมาะสมเอิ้อต่อการดำรงชีวิตสัตว์ป่า
– ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่

ประโยชน์ของการจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
– เป็นแหล่งฟื้นฟูและอนุบาลสัตว์ให้สามารถขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ
– ป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า
– ป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่าไปขาย
– เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
– เป็นตัวควบคุมระบบนิเวศให้คงความสมดุล
– เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางวิชาการ
– เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top