เกล็ดเลือดคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เกล็ดเลือดถูกสร้างที่ไหน

เกล็ดเลือด (Platelet หรือ Thrombocyte) คือ เซลล์หรือแผ่นเซลล์บางๆที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ส่วนมากมีรูปร่างคล้ายดาว ไม่มีนิวเคลียส มีขนาดเล็กประมาณ 2-3 ไมครอน (1 ไมครอน = 1 ในล้านของเมตร) เกล็ดเลือดสามารถพบได้ทั่วไปในเลือดของคน แต่จะพบได้มากที่ม้าม โดยที่ในเลือด 1 ซีซี จะพบเกล็ดเลือดราว 350 ล้านแผ่น

แผ่นเกล็ดเลือด

ภาพขยายของแผ่นเกล็ดเลือด

เกล็ดเลือดถูกสร้างที่ไหน
เกล็ดเลือดถูกสร้างไขกระดูกเช่นเดียวกับเม็ดเลือดแดง โดยผ่านกระบวนการสร้างเกล็ดเลือดที่เรียกว่า ทรอมโบไซโตพอยอีซิส (Thrombocytopoiesis) แต่จะถูกสร้างแบบไม่มีนิวเคลียสและไม่มีพัฒนาการต่อจนเป็นเม็ดเลือดแดง เมื่อถูกสร้างแล้ว เกล็ดเลือดจะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด โดยมีอายุราว 10 วัน ก่อนที่จะถูกส่งไปทำลายที่ม้าม

การจับตัวกันของเกล็ดเลือด

ภาพการจับตัวกันของเกล็ดเลือด

ประโยชน์ของเกล็ดเลือด
เกล็ดเลือดมีหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดในขณะเกิดบาดแผล ช่วยให้ร่างกายสุญเสียเลือดน้อยลง โดยมีหลักการทำงานในการช่วยให้เลือดแข็งตัว 3 ขั้นตอนคือ
1. เกล็ดเลือดจะหลั่งเอนไซม์เพื่อช่วยให้เลือดแข็งตัว
2. เกล็ดเลือดจะจับตัวเป็นก้อน เพื่อขวางทางไหลของเลือดและอุดบาดแผล ทำให้เลือดหยุดไหลและลดการสูญเสียเลือด
3. ช่วยลดขนาดของก้อนเลือดหรือลิ่มเลือดที่อุดอยู่บริเวณปากแผล ภายหลังเมื่อเลือดหยุดไหลแล้ว

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top