เกลือไอโอดีน คืออะไร

คำถาม…

เกลือไอโอดีน คืออะไร?

เฉลย…

เกลือไอโอดีน คือ เกลือสินเธาว์ที่การเติมสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ลงไป

เกลือไอโอดีน

เกลือไอโอดีน

เกลือไอโอดีน หรือ เกลือผสมไอโอดีน (Iodized salt) เป็นเกลือที่ได้จากการผสมสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ลงไป เนื่องมาจากเกลือสินเธาว์ไม่มีส่วนผสมของธาตุไอโอดีนเหมือนในเกลือสมุทรหรือเกลือแกง ทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลทะเลและไม่สามารถหาซื้อเกลือสมุทรได้ ต้องใช้แต่เกลือสินเธาว์ในการประกอบอาหาร ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคคอพอกและร่างกายแคระแกรนตามมา ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการเติมไอโอดีนลงในเกลือสินเธาว์เพื่อลดปัญหานี้ ผลที่ได้รับตามมาคือ ปัจจุบันเราแทบไม่พบผู้เป็นโรคคอพอกในประเทศไทยแล้ว

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top