เกลือแกง คืออะไร

เกลือแกง คือ เกลือสำหรับประกอบอาหารโดยทั่วไป

เกลือแกง เป็นส่วนสำคัญในการประกอบอาหารของมนุษย์มานานหลายพันปีแล้ว เกิดจากการตกตะกอนน้ำทะเลจนได้ผลึกสีขาว เกลือแกงที่เราใช้กันมีทั้งแบบผลึกใหญ่และแบบเกร็ดเล็ก ๆ มีสีขาวและมีรสเค็มจัด นิยมใช้กันทั้งการปรับแต่งรสชาติอาหาร การถนอมอาหาร การหมักดองอาหาร ตลอดจนนำมาใช้ในการผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร เช่น ซีอิ้วขาว ผงหมักชนิดต่าง ๆ น้ำปลา และซอสหอยนางรม เป็นต้น รวมไปถึงเป็นเครื่องปรุงรสหลักของขนมขบเคี้ยวชนิดต่าง ๆ อีกด้วย

เกลือแกงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Sodium Chloride มีสูตรเคมีคือ NaCl ซึ่งจะเห็นว่ามีโซเดียมเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งถ้าร่างกายได้รับไปมากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะไปโรคไตได้ แต่เกลือแกงเองก็มีส่วนผสมของไอโอดีนซึ่งช่วยให้ร่างกายไม่แคระแกรนและไม่เป็นโรคคอพอก (ในขณะที่เกลือสินเธาว์ไม่มีไอโอดีน) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริโภค แต่ไม่ควรมาก หรือไม่ควรกินเค็มจนเกินไป

เกลือแกงมีชื่อเรียกในภาษาอีกคำหนึ่งว่า เกลือสมุทร

 

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top