เกลือสินเธาว์ คืออะไร

เกลือสินเธาว์ คือ เกลือชนิดหนึ่งที่ได้จากหินเกลือ หรือ ดินเค็ม ดินโป่ง

เกลือสินเธาว์ เป็นเกลือที่พบบนบก และพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เช่น ชัยภูมิ มหาสารคราม ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี พบทั้งในรูปแบบหินเกลือและรูปแบบดินเค็ม ดินโป่ง ซึ่งพบว่าเกลือสินเธาว์มีความบริสุทธิ์ของโซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride, NaCl) สูง แต่ไม่มีส่วนผสมของธาตุไอโอดีเหมือนในเกลือสมุทรหรือเกลือแกง ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับมาประกอบอาหาร เหมาะกับงานอุตสาหกรรมมากว่า เนื่องจากถ้านำมาประกอบอาหารจะทำให้ร่างกายขาดสารไอโอดีน ซึ่งจะทำให้เกิดโรคคอพอกและร่างกายแคระแกรน สมองเจริญเติบโตไม่ดี

ปัจจุบันมีข้อกำหนดให้มีสารเติมสารไอโอดีนในรูปของโปแตสเซี่ยมไอโอไดด์ลงในเกลือสินเธาว์ เพื่อเพิ่มสารไอโอดีนและเพื่อให้เหมาะกับการประกอบอาหาร ซึ่งเราจะคุ้นหูกันดีในชื่อ เกลือไอโอดี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top