เกลือสมุทร คืออะไร

เกลือสมุทร คือ เกลือที่ได้จากการตกตะกอนน้ำทะเล จนได้เกลือที่มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว

เกลือสมุทร หรือ เกลือทะเล หรือ Sea Salt มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า โซเดียมคลอไรด์ หรือ Sodium Chloride มีสูตรทางเคมีคือ NaCl เป็นเกลือชนิดที่นิยมนำมาประกอบอาหารและการถนอมอาหาร มีรสเค็มจัด และเป็นแหล่งที่มาแหล่งสำคัญของโซเดียมที่เรารับเข้าสู่ร่างกาย ถ้ารับเข้าไปมากเกินไปก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้ เช่นเดียวกันกับผงชูรส (Monosodium Glutamate)

เกลือสมุทร มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เกลือแกง ที่เราคุ้นหูกันดีนั่นเอง

เกลือสมุทรจะมีส่วนผสมของธาตุไอโอดีนอยู่ด้วย ช่วยให้ไม่เป็นโรคคอพอกและร่างกายแคระแกรน ในขณะที่เกลืออีกชนิดคือเกลือสินเธาว์นั้นไม่มีส่วนผสมของไอโอดีน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top