อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) ในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 81 แห่ง แบ่งออกเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกจำนวน 67 แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกจำนวน 14 แห่ง แต่เมื่อรวม ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสวนรุกขชาติ เข้าด้วยกันทั้งหมด ประเทศไทยจะมีพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสิ้น 148 แห่ง

————– advertisements ————–

รายชื่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทยมีดังนี้

 • อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
  เนื้อที่ – 1,818,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติทับลาน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรี
  เนื้อที่ – 1,400,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดนครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา
  เนื้อที่ – 1,355,394 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ – 957,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ – 935,625 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดสตูล
  เนื้อที่ – 931,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ – 878,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
  เนื้อที่ – 789,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
  เนื้อที่ – 782,575 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่ พะเยาและลำปาง
  เนื้อที่ – 731,350 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ – 626,875 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ
  เนื้อที่ – 603,750 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกำแพงเพชร
  เนื้อที่ – 558,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติปางสีดา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดปราจีนบุรี
  เนื้อที่ – 527,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสกลนคร
  เนื้อที่ – 517,850 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกำแพงเพชร
  เนื้อที่ – 466,875 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติสาละวิน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เนื้อที่ – 450,950 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพัทลุงและตรัง
  เนื้อที่ – 433,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดอุบลราธานี
  เนื้อที่ – 428,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูพาน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสกลนคร-กาฬสินธุ์
  เนื้อที่ – 415,438 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาสก
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เนื้อที่ – 403,450 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดลำปาง
  เนื้อที่ – 370,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เนื้อที่ – 356,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติออบหลวง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ – 345,625 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ – 343,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อที่ – 339,375 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เนื้อที่ – 338,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติไทรโยค
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ – 312,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดสตูล
  เนื้อที่ – 308,988 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ – 301,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติแม่ยม
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดแพร่-ลำปาง
  เนื้อที่ – 284,213 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เนื้อที่ – 265,625 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า (เกาะเสม็ด)
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดระยอง
  เนื้อที่ – 256,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดแพร่และลำปาง
  เนื้อที่ – 256,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 250,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เนื้อที่ – 247,875 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา (หมู่เกาะพีพี)
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดกระบี่
  เนื้อที่ – 243,725 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเลยและขอนแก่น
  เนื้อที่ – 217,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเลย
  เนื้อที่ – 217,575 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุโขทัย
  เนื้อที่ – 213,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดอุบลราชธานี
  เนื้อที่ – 212,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูเวียง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดขอนแก่น
  เนื้อที่ – 203,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานดำ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น
  เนื้อที่ – 201,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติแหลมสน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดระนองและพังงา
  เนื้อที่ – 196,875 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลย
  เนื้อที่ – 191,875 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติคลองลาน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกำแพงเพชร
  เนื้อที่ – 187,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติขุนแจ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงราย
  เนื้อที่ – 168,750 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ – 163,163 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดลำพูนและลำปาง
  เนื้อที่ – 159,556 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 153,800 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดมุกดาหารและยโสธร
  เนื้อที่ – 144,375 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดตรัง
  เนื้อที่ – 144,300 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติตาดโตน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดชัยภูมิ
  เนื้อที่ – 135,783 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุโขทัย
  เนื้อที่ – 133,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสงขลา
  เนื้อที่ – 132,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เนื้อที่ – 128,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เนื้อที่ – 100,625 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดตาก
  เนื้อที่ – 92,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 84,375 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดจันทบุรี
  เนื้อที่ – 84,063 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดกระบี่
  เนื้อที่ – 83,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 80,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 78,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูเรือ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเลย
  เนื้อที่ – 75,525 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเลย
  เนื้อที่ – 73,225 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติลานสาง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดตาก
  เนื้อที่ – 65,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุราษฎ์ธานี
  เนื้อที่ – 63,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดสตูล
  เนื้อที่ – 63,550 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เนื้อที่ – 61,300 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดภูเก็ต
  เนื้อที่ – 56,250 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดระยองและจันทบุรี
  เนื้อที่ – 52,300 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดอุบลราชธานี
  เนื้อที่ – 50,000 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาลำปี
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 45,000 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ – 36,875 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกุฎ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดจันทบุรี
  เนื้อที่ – 36,668 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกระบี่
  เนื้อที่ – 31,325 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดมุกดาหาร
  เนื้อที่ – 30,313 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสระบุรี
  เนื้อที่ – 27,856 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เนื้อที่ – 23,750 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++

อุทยานแห่งชาติทุกแห่งในประเทศไทย ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 5 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติดงใหญ่

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top