advertisements
loading...

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) ในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 81 แห่ง แบ่งออกเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกจำนวน 67 แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกจำนวน 14 แห่ง แต่เมื่อรวม ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสวนรุกขชาติ เข้าด้วยกันทั้งหมด ประเทศไทยจะมีพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสิ้น 148 แห่ง

————– advertisements ————–

รายชื่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทยมีดังนี้

 • อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
  เนื้อที่ – 1,818,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติทับลาน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรี
  เนื้อที่ – 1,400,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดนครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา
  เนื้อที่ – 1,355,394 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ – 957,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ – 935,625 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดสตูล
  เนื้อที่ – 931,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ – 878,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
  เนื้อที่ – 789,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
  เนื้อที่ – 782,575 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่ พะเยาและลำปาง
  เนื้อที่ – 731,350 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ – 626,875 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ
  เนื้อที่ – 603,750 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกำแพงเพชร
  เนื้อที่ – 558,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติปางสีดา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดปราจีนบุรี
  เนื้อที่ – 527,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสกลนคร
  เนื้อที่ – 517,850 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกำแพงเพชร
  เนื้อที่ – 466,875 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติสาละวิน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เนื้อที่ – 450,950 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพัทลุงและตรัง
  เนื้อที่ – 433,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดอุบลราธานี
  เนื้อที่ – 428,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูพาน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสกลนคร-กาฬสินธุ์
  เนื้อที่ – 415,438 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาสก
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เนื้อที่ – 403,450 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดลำปาง
  เนื้อที่ – 370,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เนื้อที่ – 356,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติออบหลวง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ – 345,625 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ – 343,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อที่ – 339,375 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เนื้อที่ – 338,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติไทรโยค
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ – 312,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดสตูล
  เนื้อที่ – 308,988 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ – 301,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติแม่ยม
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดแพร่-ลำปาง
  เนื้อที่ – 284,213 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เนื้อที่ – 265,625 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า (เกาะเสม็ด)
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดระยอง
  เนื้อที่ – 256,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดแพร่และลำปาง
  เนื้อที่ – 256,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 250,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เนื้อที่ – 247,875 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา (หมู่เกาะพีพี)
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดกระบี่
  เนื้อที่ – 243,725 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเลยและขอนแก่น
  เนื้อที่ – 217,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเลย
  เนื้อที่ – 217,575 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุโขทัย
  เนื้อที่ – 213,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดอุบลราชธานี
  เนื้อที่ – 212,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูเวียง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดขอนแก่น
  เนื้อที่ – 203,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานดำ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น
  เนื้อที่ – 201,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติแหลมสน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดระนองและพังงา
  เนื้อที่ – 196,875 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลย
  เนื้อที่ – 191,875 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติคลองลาน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกำแพงเพชร
  เนื้อที่ – 187,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติขุนแจ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงราย
  เนื้อที่ – 168,750 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเชียงใหม่
  เนื้อที่ – 163,163 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดลำพูนและลำปาง
  เนื้อที่ – 159,556 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 153,800 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดมุกดาหารและยโสธร
  เนื้อที่ – 144,375 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดตรัง
  เนื้อที่ – 144,300 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติตาดโตน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดชัยภูมิ
  เนื้อที่ – 135,783 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุโขทัย
  เนื้อที่ – 133,250 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสงขลา
  เนื้อที่ – 132,500 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เนื้อที่ – 128,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เนื้อที่ – 100,625 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดตาก
  เนื้อที่ – 92,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 84,375 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดจันทบุรี
  เนื้อที่ – 84,063 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดกระบี่
  เนื้อที่ – 83,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 80,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 78,125 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูเรือ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเลย
  เนื้อที่ – 75,525 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดเลย
  เนื้อที่ – 73,225 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติลานสาง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดตาก
  เนื้อที่ – 65,000 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดสุราษฎ์ธานี
  เนื้อที่ – 63,750 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดสตูล
  เนื้อที่ – 63,550 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เนื้อที่ – 61,300 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดภูเก็ต
  เนื้อที่ – 56,250 ไร่
 • อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดระยองและจันทบุรี
  เนื้อที่ – 52,300 ไร่         ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดอุบลราชธานี
  เนื้อที่ – 50,000 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาลำปี
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดพังงา
  เนื้อที่ – 45,000 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกาญจนบุรี
  เนื้อที่ – 36,875 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกุฎ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดจันทบุรี
  เนื้อที่ – 36,668 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดกระบี่
  เนื้อที่ – 31,325 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดมุกดาหาร
  เนื้อที่ – 30,313 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางบก
  ที่ตั้ง – จังหวัดสระบุรี
  เนื้อที่ – 27,856 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++
 • อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
  ประเภท – อุทยานแห่งชาติทางทะเล
  ที่ตั้ง – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เนื้อที่ – 23,750 ไร่        ++กดที่นี่เพื่อดูรูป++

อุทยานแห่งชาติทุกแห่งในประเทศไทย ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 5 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติดงใหญ่

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top