อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือที่ใด

คำถาม…

อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือที่ใด?

เฉลย…

อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คืออุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจานตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 จังหวัด คืออำเภอท่ายางและอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,821,875 ไร่ หรือ 2,915 ตารางกิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2524

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ภาพความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นจุดบรรจบของผืนป่าภาคเหนือ ผืนป่าภาคตะวันตก และผืนป่าภาคใต้ ยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานคือ ยอดเขางะงันนิกยวงตอง มีความสูง 1,513 เมตร รองลงมาคือยอดเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งมีความสูง 1,207 เมตร นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่ง และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรีอีกด้วย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top