อุทกภัยหมายถึงอะไร

อุทกภัย หมายถึง ภัยจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำที่เอ่ล้นในปริมาณมาก

คำว่าอุทกภัย เกิดจากการรวมตัวกันของคำสองคำคือ คำว่าอุทกที่แปลว่าน้ำ และคำว่าภัยที่แปลว่าอันตราย

————– advertisements ————–

อุทกภัยเป็นภัยอีกประเภทหนึ่งที่ประเทศไทยต้องประสบเกือบทุกปี สาเหตุก็เนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ไม่มีป่าไม้ไว้คอยดูดซับน้ำฝน ประกอบกับบ้านเราอยู่ในเขตฝน คือมีปริมาณน้ำฝนมากทุกปี

สาเหตุอื่นของการเกิดอุทกภัยคือ การวางผังเมืองที่ผิดพลาด การบริหารจัดการน้ำที่ไม่ดี การสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำ คูคลองตื้นเขิน และท่อระบายน้ำอุดตัน เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top