อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอกบินทร์บุรี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวจังหวัด ปัจจุบันเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคตะวันออก รวมถึงเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย

อาณาเขต

 • อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอกบินทร์บุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 193 หมู่บ้าน

 1. ตำบลกบินทร์
 2. ตำบลเมืองเก่า
 3. ตำบลวังดาล
 4. ตำบลนนทรี
 5. ตำบลย่านรี
 6. ตำบลวังตะเคียน
 7. ตำบลหาดนางแก้ว
 8. ตำบลลาดตะเคียน
 9. ตำบลบ้านนา
 10. ตำบลบ่อทอง
 11. ตำบลหนองกี่
 12. ตำบลนาแขม
 13. ตำบลเขาไม้แก้ว
 14. ตำบลวังท่าช้าง

อำเภอกบินทร์บุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 1. เทศบาลเมืองหนองกี่
 2. เทศบาลตำบลกบินทร์
 3. เทศบาลตำบลเมืองเก่า
 4. เทศบาลตำบลสระบัว
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 15. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
 16. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 17. องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง

 

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top