อาหารเช้าสำคัญจริงหรือไม่?

คำถาม…

อาหารเช้าสำคัญจริงหรือไม่?

เฉลย…

จริง … เนื่องจากอาหารเช้าจะทำให้เรามีพลังงานเพียงพอที่จะทำงานหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดช่วงเช้าของวัน ถ้าเราไม่กินอาหารเช้า พบว่าจะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง จิตใจจะกระวนกระวาย และไม่มีสมาธิทำงาน

อาหารเช้า

อาหารเช้าสำคัญมากสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน ผู้ที่ไม่กินอาหารเช้ามักจะหิวจัด และทำให้กินมากเป็นพิเศษ ส่งผลให้ช่วงบ่ายมักมีอาการง่วงนอนและทำงานไม่ไหวอีกด้วย

ดังนั้นอาหารเช้าควรเป็นอาหารมื้อหลักและมื้อหนักที่สุดของวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารเพียงพอ มื้อกลางวันควรเป็นมื้อเบา ๆ เพื่อไม่ให้เกิดอาการง่วงนอนในตอนบ่ายนั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top