อาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง

คำถาม…

อาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง?

เฉลย…

อาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบไปด้วย
หมู่ที่ 1 โปรตีน
โปรตีน ได้จากอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ถั่ว เมล็ดธัญพืช และนม มีหน้าที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย สร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

หมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรต ได้จากอาหารจำพวกแป้ง เช่น ข้าว ข้าวโพด มัน เผือก และน้ำตาลชนิดต่างๆ ทำหน้าที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และสงวนโปรตีนไว้ใช้ในยามจำเป็น

หมู่ที่ 3 วิตามิน
วิตามิน ได้จากผักและผลไม้เป็นหลัก ในแต่ละวันร่างกายต้องการวิตามินที่หลากหลาย แต่ในจำนวนที่ไม่มากนัก แต่มีความสำคัญต่อร่างกายมาก ช่วยรักษาสมดุลของระบบต่างๆในร่างกาย เช่น ระบบขับถ่าย เป็นต้น

หมู่ที่ 4 เกลือแร่
เกลือแร่ ได้จากพืชผักเป็นหลัก เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นอย่างมาก ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ เช่น การสร้างกล้ามเนื้อ การสร้างกระดูกและฟัน การรักษาสมดุลน้ำ การสร้างเม็ดเลือด และการสร้างเอนไซม์ต่างๆ เป็นต้น

หมู่ที่ 4 ไขมัน
ไขมัน ได้มาจากพืชและสัตว์ ทำหน้าหลักในการให้พลังงานกับร่างกาย เนื่องจากไขมันให้พลังงานสุงสุดเมื่อเทียบกับอาหารอีก 4 หมู่ที่เหลือ อีกทั้งยังช่วยให้ความอบอุ่นและช่วยละลายวิตามินต่างๆ เพื่อนให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เช่น วิตามินเอ วิตามินอี วิตามินดี และวิตามินเค

อาหารหลัก 5 หมู่

ในแต่ละวัน ร่างกายเราต้องการสารอาหารที่หลากหลาย เราจึงควรกินหารที่หลากหลายด้วย

จะเห็นว่าอาหารหลักทั้ง 5 หมู่นั้น มีความจำเป็นต่อร่างกายมาก เราจึงต้องเลือกกินอาหารให้หลากหลาย เพื่อนให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ไม่ควรรับประทานอาหารซ้ำ ๆ เดิม ๆ บ่อยจนเกินไป เพราะจะทำให้ร่างกายเป็นโรคขาดสารอาหาร และระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานผิดปกติได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top