จริงหรือไม่ … กินอาหารมื้อย่อยๆ หลายๆมื้อ ดีกว่ากินแบบปกติ 3 มื้อ

คำถาม…

จริงหรือไม่ … กินอาหารมื้อย่อยๆ หลายๆมื้อ ดีกว่ากินแบบปกติ 3 มื้อ?

เฉลย…

ไม่เสมอไป … การกินอาหารเป็นมื้อย่อย ๆ แต่กินหลาย ๆ มื้อต่อวัน ได้รับการพูดถึงและเริ่มนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ถ้าถามว่ามันดีกว่าการกินอาหารแบบปกติวันละ 3 มื้อหรือไม่ คำตอบก็คือ ไม่แน่เสมอไป

สำหรับที่มีปัญหาในการย่อยอาหารครั้งละมาก ๆ เช่น เด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมักมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อถ้ารับประทานอาหารครั้งละมาก ๆ การรับประทานอาหารมื้อย่อยหลาย ๆ มื้อต่อวันจะส่งผลดีมาก กล่าวคือ จะทำการย่อยอาหารได้ดีขึ้น อาการทรมานต่าง ๆ ข้างต้นเบาบางลง แต่ผู้ใหญ่ในวัยทำงานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนั้น การรับประทานมื้อย่อย ๆ หลายมื้อ มักเกิดอาการกินมากกว่าที่ร่างกายต้องการ ทำให้อ้วนและการลดน้ำหนักไม่ได้ผลเท่าที่ควร

อาหารมื้อย่อย

สิ่งหนึ่งที่เราควรตะหนักคือ ร่างกายต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงาน แต่การกินอาหารมากกว่าที่ร่างกายต้องการย่อมนำไปสู่โรคอ้วน ดังนั้นในการลดน้ำหนักที่ได้ผล จำนวนพลังงานที่ได้รับต่อวันย่อมสำคัญมากกว่าเรื่องการกินอาหารวันละกี่มื้อ นอกจากนี้ต้องกินอาหารที่หลากหลาย เน้นผักและผลไม้มาก ๆ และต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอด้วย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top