อัคคีภัยคืออะไร

อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดไฟหรือเพลิงไหม้ โดยเป็นการไหม้ที่ขาดการควบคุมและเกิดการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

คำว่าอัคคีภัย เกิดจากการรวมกันของคำสองคำคือ คำว่าอัคคีที่แปลว่าไฟ และคำว่าภัย ที่แปลว่าอันตราย

————– advertisements ————–

อัคคีภัย เป็นภัยอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากในประเทศไทย โดยส่วนมากจะมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าและชำรุด บางครั้งก็เกิดจากความประมาทเผลอเรอ เช่นไม่ได้ดับไฟที่ใช้แล้วให้สนิท การจุดไฟใกล้กับแหล่งเชื้อเพลิง การเก็บอุปกรณ์จุดไฟไว้ใกล้มือเด็ก การทิ้งก้นบุหรี่ลงป่าหญ้าข้างทาง ถังแก๊สหุงต้มระเบิด เป็นต้น

เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นหรือพบเห็นอัคคีภัย ควรรีบแจ้งพนักงานดับเพลิงทันที เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้รับการอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top