อสัญกรรม หมายถึงอะไร

อสัญกรรม หมายถึง ตาย หรือ เสียชีวิต โดยใช้กับใช้กับผู้ตายที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยา หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานสภา หรือผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า

————– advertisements ————–

ตัวอย่างการใช้คำว่าอสัญกรรม เช่น พลเอกชาติชาย ชุณหวรรณ อดีตนายกรัฐมนตรีได้ถึงอสัญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลในประเทศอังกฤษ หรือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ถึงแก่อสัญกรรมในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2506 เป็นต้น

…พบกับ ความรู้รอบตัวดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top