ทำไมถึงห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก?

คำถาม…

ทำไมถึงห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก?

เฉลย…

การที่ไม่ให้ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกนั้น เป็นความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ อันเนื่องมาจากความเชื่อที่ เราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ไม่ควรนอนหันหัวไปทิศทางเดียวกับคนตาย ซึ่งความเชื่อนี้มาจากในสมัยโบราณเมื่อมีคนตายลง ร่างนั้นจะถูกนำไปฝังที่ป่าช้าหรือสุสาน เพื่อรอเวลาเผา (บางศพก็ไม่ได้เผา) ไม่ได้นำไปเผาทันทีแบบทุกวันนี้ โดยที่ศพเหล่านั้นจะถูกจัดท่านอนในหลุมฝังศพโดยจะหันหัวไปทางทิศตะวันตกนั่นเอง

คนไทยไม่นิยมหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับศพ

ความเชื่อนี้ ยังฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นคือเวลาสร้างบ้าน จะไม่มีใครจัดผังห้องนอนให้หันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก หรือแม้แต่บ้านจัดสรรก็ไม่มีเช่นกัน ส่วนทิศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตัวออก สามารถนอนได้ตามปกติ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top