หัวล้านได้หวี

สำนวนสุภาษิต “หัวล้านได้หวี” หมายถึง ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตน มักพูดเข้าคู่กับตาบอดได้แว่น เป็น หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น

หมายเหตุ : สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า หัวล้านได้หวี มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนสุภาษิตอื่นหลายคำ เช่น  ตาบอดได้แว่น และ วานรได้แก้ว เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

…พบกับ สำนวนไทย และ สำนวนสุภาษิต ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net คร้าบบบ…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top