สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง หมายถึง ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญก็ยังพลาดพลั้งได้

ขยายความสุภาษิตไทยคำว่า สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง โบราณที่เปรียบเทียบและสอนเอาไว้มิให้เป็นคนประมาท อย่าทะนงว่าตนเองเก่งกล้าสามารถแล้ว เพราะว่าไม่ว่าจะเก่งกาจสักเพียงใดก็ย่อมสามารถพลาดพลั้งหรือเกิดอันตรายต่อตนเองได้ ดังคำโบราณอีกคำที่ว่า หมองูตายเพราะงู นั่นเอง

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top