สิ้นชีพิตักษัย แปลว่าอะไร

สิ้นชีพิตักษัย แปลว่า ตาย โดยใช้กับพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าเท่านั้น เช่น หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ ถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2537 และ หม่อมเจ้าภูริพันธุ์ ยุคล สิ้นชีพิตักษัยแล้ว เป็นต้น

…พบกับ สาระน่ารู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top