สำนวนสุภาษิตไทย สํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย พร้อมความหมายและตัวอย่าง

สุภาษิต สำนวนไทย หมวด ร-ล-ว-ศ-ส

สุภาษิตคำพังเพย หมวด ร.
เรือใหญ่คับคลอง หมายถึง คนที่เคยรุ่งเรืองหรือเป็นใหญ่เป็นโต เมื่อตกตํ่าลงก็วางตัวอย่างคนสามัญไม่ได้
เรือล่มเมื่อจอด หมายถึง คนที่ทําตนเป็นคนดีมาตลอดแต่มาเสียคนเมื่อแก่
เรือล่มในหนอง หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกันทําให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปอยู่กับผู้อื่น
รกคนดีกว่ารกหญ้า หมายถึง มีคนอยู่ดีกว่าไม่มี
ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด หมายถึง ห้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะให้ไหลอีกแล้ว
รอดปากเหยี่ยวปากกา หมายถึง พ้นอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด
รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา หมายถึง ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชั่วจะได้รับความลําบาก
รักพี่เสียดายน้อง หมายถึง ความลังเลไม่แน่ใจ ความไม่ปลงใจเลือกสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่ง
รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ หมายถึง รักที่จะมีมิตรไมตรีต่อกันต้องตัดสิ่งที่ไม่ดีออก อย่าไปพูดถึง
รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี หมายถึง รักสิ่งใดก็ต้องระวังสิ่งนั้นให้ดี อย่าปล่อยตามใจ
รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม หมายถึง เป็นคนดีเสมอต้นสเมอปลา
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง หมายถึง ทําไม่ดีหรือทําผิดแล้วไม่รับผิด กลับโทษผู้อื่น
รีดเลือดกับปู หมายถึง เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้
รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม หมายถึง เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร
รู้จักเก็บรู้จักงำ หมายถึง รู้จักเก็บรักษาข้าวของ
รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง หมายถึง รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์

————– advertisements ————–

สุภาษิตคำพังเพย หมวด ล.
เล่นกับหมาหมาเลียปาก หมายถึง ลดตัวลงไปหรือวางตัวไม่เหมาะสมจึงถูกลามปาม
เล่นเอาเถิดเจ้าล่อ หมายถึง การหลบกันไปกันมา เพื่อหลบเลี่ยงการการพบกัน
เลี้ยงไม่เชื่อง หมายถึง เนรคุณ ไม่สำนึกบุญคุณ
เลือกที่รักมักที่ชัง หมายถึง ลําเอียง มีอคติ
เลือดเข้าตา หมายถึง ฮึดสู้ขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือก หรือโกรธที่ถูกบีบคั้นมานาน
เลือดข้นกว่าน้ำ หมายถึง ญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคนอื่น
เลือดขึ้นหน้า หมายถึง โกรธมากจนหน้าแดง โมโหจนขาดสติ
โลภมากลาภหาย หมายถึง อยากได้หลายอย่างแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเดียว
ลงเรือลำเดียวกัน หมายถึง ทำงานร่วมกัน ร่วมรับผลการกระทำด้วยกัน
ลมเพลมพัด หมายถึง คนที่มีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
ล้มหมอนนอนเสื่อ หมายถึง ป่วยจนต้องนอนรักษาตัว
ล้วงคองูเห่า หมายถึง บังอาจลักขโมยหรือล่อลวงเอาทรัพย์สินเป็นต้นจากผู้ที่น่าเกรงขาม
ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก หมายถึง ดีแต่พูด แต่ทำไม่ได้
ลาโง่ หมายถึง คนโง่
ลางเนื้อชอบลางยา หมายถึง ของสิ่งเดียวกัน บางคนอาจชอบ แต่บางคนอาจจะไม่ชอบ
ลิงแก้แห หมายถึง ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น
ลิงขี้ใส่เรือ หมายถึง คนที่มีความซุกซน มักทำให้ของดีเป็นของเสีย
ลิงหลอกเจ้า หมายถึง ทำกิริยาล้อหลอกผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอ
ลิ้นกับฟัน หมายถึง กิริยาล้อเลียนผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่เผลอ
ลูกไก่ในกำมือ หมายถึง อยู่ในอำนาจเหนือกว่าจะทำอย่างไรก็ได้
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น หมายถึง ลูกย่อมไม่แตกต่างจากพ่อแม่มากนัก
ลูกทรพี หมายถึง ลูกที่ทรยศต่อพ่อแม่บังเกิดเกล้า ทั้งทางกายและทางใจ
ลูบหน้าปะจมูก หมายถึง ทำอะไรเด็ดขาดลงไปไม่ได้ เพราะเกรงจะไปกระทบกระเทือนพวกพ้อง

สุภาษิตคำพังเพย หมวด ว.
ไวเหมือนลิง หมายถึง คนที่ทำอะไรก็เร็วไปเสียหมดทุกอย่าง
วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง หมายถึง ผลประโยชน์ลับ ๆ ที่แบ่งกันอย่างลงตัว
วัดรอยเท้า หมายถึง แข่งดีกับผู้มีอำนาจหรือลบหลู่บุญคุณของผู้มีพระคุณ
วันโกนไม่ละวันพระไม่เว้น หมายถึง ทำชั่วได้ตลอดเวลา
วันพระไม่ได้มีหนเดียว หมายถึง ครั้งนี้แพ้ ครั้งหน้าจะแก้ตัวหรือแก้แค้น
วัวเคยขา ม้าเคยขี่ หมายถึง คนที่เคยคุ้นกันมาอย่างดี รู้ใจกัน
วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน หมายถึง คนที่ตะกละตะกลามเห็นแก่กิน
วัวแก่กินหญ้าอ่อน หมายถึง ชายแก่ที่มีภรรยาสาวคราวลูกคราวหลาน
วัวพันหลัก หมายถึง อาการที่วกหรือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้น
วัวลืมตีน หมายถึง ลืมกำพืดตนเอง
วัวสันหลังหวะ หมายถึง คนที่มีความผิดติดตัวทําให้คอยหวาดระแวง
วัวหายล้อมคอก หมายถึง การคิดหาทางแก้ไขหรือป้องกันภายหลังจากได้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว
ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง หมายถึง ทำสิ่งที่ตนเคยว่าหรือตำหนิผู้อื่นไว้
วานรได้แก้ว หมายถึง ผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งมีค่าที่ได้มาหรือที่มีอยู่
ว่าวติดลมบน หมายถึง เพลินจนลืมตัว

หมวด ษ.

สุภาษิตคำพังเพย หมวด ศ.
เศรษฐีขาดไฟ หมายถึง คนเรามีวันผิดพลาดกันได้
ศรศิลป์ไม่กินกัน หมายถึง ไม่ถูกกัน ไม่ลงรอยกัน

สุภาษิตคำพังเพย หมวด ส.

เส้นผมบังภูเขา หมายถึง เรื่องง่ายๆ แต่คิดไม่ออก
เสน่ห์ปลายจวัก หมายถึง เสน่ห์ที่เกิดจากฝีมือปรุงอาหารให้โอชา
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย หมายถึง เสียเพียงเล็กน้อยไม่ยอมเสีย ปล่อยให้ลุกลามจนต้องเสียมาก
เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน หมายถึง ยุยงให้เขาเกิดวิวาทบาดหมางกัน
เสือเขี้ยวหัก หมายถึง คนที่หมดพิษสงแล้ว
เสือซุ่ม หมายถึง คนที่รอจังหวะลงมือ คนที่แอบทำอะไรโดยไม่บอกผู้อื่น
เสือเฒ่า หมายถึง ชายสูงอายุที่มีท่าทีสงบเสงี่ยมน่านับถือ แต่เจ้ามารยามีเล่ห์เหลี่ยมมาก
เสือซ่อนเล็บ หมายถึง คนคมในฝัก เก่งแต่เก็บไว้ไม่โอ้อวด
เสือติดจั่น หมายถึง อาการที่เดินงุ่นง่าน วนไปวนมา
เสือนอนกิน หมายถึง ได้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงมือทำงาน
เสือลำบาก หมายถึง คนที่ตกอยู่ในสถาการณ์ไม่ดี
เสือสิงห์กระทิงแรด หมายถึง กลุ่มคนที่เก่งกาจ รอบจัด เก๋าเกมในเรื่องนั้น ๆ
เสือสิ้นลาย หมายถึง คนที่หมดสภาพ ต่อสู้ใครไม่ได้ คนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองลำบากแล้ว
สมภารกินไก่วัด หมายถึง ผู้ชายที่เป็นหัวหน้ามีอะไรกับผู้หญิงที่เป็นลูกน้อง
สร้างวิมานในอากาศ หมายถึง ฝันหรือหวังในสิ่งที่ไม่สามารถจะเป็นความจริงได้
สวยแต่รูป จูบไม่หอม หมายถึง ภายนอกดูดี แต่ข้างในนั้นแย่
สอนจระเข้ว่ายน้ำ หมายถึง สอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว
สอนหนังสือสังฆราช หมายถึง สอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมายถึง บุคคลย่อมต้องประสบสิ่งที่ดีงามหรือประสบผลร้ายตามกรรมของตน
สามบ้านแปดบ้าน หมายถึง กระจายไปทั่ว
สายตัวแทบขาด หมายถึง เหน็ดเหนื่อยเพราะทำงานหนักแทบไม่ได้พักผ่อน
สายป่านยาว หมายถึง เงินทุนหนา ยืนระยะได้นาน
สาวไส้ให้กากิน หมายถึง นำความลับใดของตนนำไปบอกผู้อื่น
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล หมายถึง คำพูดและกิริยาที่แสดงออกทำให้ทราบชาติกำเนิด
สิ้นไร้ไม้ตอก หมายถึง ขัดสนหรือลำบากถึงที่สุด
สิ้นเนื้อประดาตัว หมายถึง หมดเนื้อหมดตัว
สิ้นเยื่อขาดใย หมายถึง ไม่เหลือความรักและความผูกพัน
สิบเบี้ยใกล้มือ หมายถึง ได้สิ่งไหนก่อนหรือง่ายก็ควรคว้าเข้าไว้ก่อน
สิบแปดมงกุฎ หมายถึง คนไม่ดี คนชอบหลอกลวงต้มตุ๋นผู้อื่น
สิบคนเข้าไม่เท่าคนหนึ่งออก หมายถึง คนใหม่สิบคนมาแทน ก็คงสู้คนเก่าที่ออกไปไม่ได้
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น หมายถึง ได้ยินได้ฟังมาก็สู้เห็นด้วยตาตนเองไม่ได้
สีซอให้ควายฟัง หมายถึง คนโง่เง่าหรือปัญญาทึบ สอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่อง
สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง หมายถึง ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญก็ยังพลาดพลั้งได้
สุกเอาเผากิน หมายถึง ทำอะไรแบบลวกๆ ชุ่ยๆ พอให้ผ่านไป
สุนัขจนตรอก หมายถึง คนที่ฮึดสู้อย่างสุดชีวิต เพราะจวนตัว
สู้ยิบตา หมายถึง สู้จนถึงที่สุด, สู้ไม่ถอย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top