สำนวนสุภาษิตไทย สํานวนไทย สุภาษิตคำพังเพย พร้อมความหมายและตัวอย่าง

สุภาษิต สํานวนไทย หมวด ฝ-พ-ฟ-ม-ย

สำนวนสุภาษิตไทย หมวด ฝ.
ใฝ่สูงจนเกินศักดิ์ หมายถึง หวังสิ่งที่เกินฐานะของตน
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หมายถึง แจกจ่ายของไม่ทั่วถึงกัน
ฝนตกขี้หมูไหล หมายถึง พลอยเหลวไหลไปด้วยกัน
ฝนตกอย่าเชื่อดาว หมายถึง อย่าไว้วางใจใครหรืออะไรจนเกินไป
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล
ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง หมายถึง ทำการอันใดที่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อไว้อาลัยก่อนจากไป
ฝากปลาย่างไว้กับแมว หมายถึง ไว้วางใจคนที่ไม่ควรไว้วางใจ
ฝันกลางวัน หมายถึง คิดหรือหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ฝันลม ๆ แล้ง ๆ หมายถึง ฝันในสิ่งที่ไม่มีทางเป็นจริง

————– advertisements ————–

สุภาษิตคำพังเพย หมวด พ.
เพชรตัดเพชร หมายถึง คนเก่งต่อคนเก่งมาสู้กัน
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร หมายถึง การยอมแพ้ทำให้เรื่องสงบ การไม่ยอมแพ้ทำให้เรื่องไม่สงบ
แพ้แล้วพาล หมายถึง แพ้ตามกติกาแล้วยังไม่ยอมรับว่าแพ้จะเอาชนะด้วยกำลัง
แพะรับบาป หมายถึง คนที่รับเคราะห์กรรมแทนผู้อื่น
พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึง พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่
พระมาลัยมาโปรด หมายถึง ผู้ที่มาช่วยเหลือในยามที่กำลังตกทุกข์ได้ทันท่วงที
พร้างัดปากไม่ออก หมายถึง นิ่ง, ไม่ค่อยพูด, ไม่ช่างพูด
พลอยฟ้าพลอยฝน หมายถึง ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เป็นตามไปด้วย
พลิกแผ่นดิน หมายถึง ตามหาทุกวิถีทาง
พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ หมายถึง เปลี่ยนแปลงหรือทำให้ผิดไปจากเดิมอย่างตรงกันข้าม
พายเรือให้โจรนั่ง หมายถึง การให้ความสนับสนุนคนไม่ดี
พายเรือคนละที หมายถึง ทํางานไม่ประสานกัน
พายเรือในอ่าง หมายถึง คิด ทำ หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา
พายเรือทวนน้ำ หมายถึง ทำด้วยความยากลำบาก
พึ่งพาอาศัย หมายถึง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
พึ่งลำแข้งตัวเอง หมายถึง ช่วยตนเอง
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง หมายถึง พูดไปไม่มีประโยชน์ นิ่งเสียดีกว่า

สุภาษิตคำพังเพย หมวด ฟ.
ไฟไหม้ฟาง หมายถึง อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวู่วามสักพักหนึ่งแล้วก็หายไป
ไฟสุมขอน หมายถึง อารมณ์ร้อนรุ่มที่คุกรุ่นอยู่ในใจ
ไฟสุมทรวง หมายถึง ความทุกข์ ความค้น ที่เก็บเอาไว้ในใจ
ไฟลนก้น หมายถึง ต้องทำอย่างรีบเร่ง เพราะเวลากระชั้นเข้ามา
ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอามากระเดียด หมายถึง ฟังไม่ได้ความแจ่มชัด แล้วเอาไปพูดต่อหรือทำผิดๆพลาดๆ
ฟังความข้างเดียว หมายถึง รับรู้เรื่องจากฝ่ายเดียวแล้วด่วนตัดสิน
ฟังหูไว้หู หมายถึง รับฟังไว้แต่ไม่เชื่อทั้งหมด
ฟังหูซ้าย ทะลุหูขวา หมายถึง คนที่ไม่ย่อมจะฟังใคร พูดไปคงเปล่าประโยชน์
ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ หมายถึง รู้จักกาละเทศะ รู้ที่สูงที่ต่ำ
ฟ้าหลังฝน หมายถึง สิ่งดีงาม สบายใจ เมื่อผ่านพ้นปัญหาใหญ่
ฟางเส้นสุดท้าย หมายถึง มูลเหตุหรือประเด็นหลังสุดซึ่งก่อให้เกิดเรื่องแตกหัก
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ หมายถึง การรื้อเอาเรื่องเก่าๆที่แล้วไปแล้ว มาพูดขึ้นให้เป็นที่สะเทือนใจ

หมวด ภ.

สุภาษิตคำพังเพย หมวด ม.

แมวเก้าชีวิต หมายถึง ผ่านความเป็นความตายมาหลายครั้งแต่ก็ยังรอดมาได้
แมวไม่อยู่หนูร่าเริง หมายถึง เมื่อผู้ใหญ่หรือผู้ดูแลไม่อยู่ เด็ก ๆ ก็มักไม่มีระเบียบ ทำตัวกันตามสบาย
แมวนอนหวด หมายถึง ดูซื่อ เชื่อง ไม่มีพิษมีภัย แต่ความจริงแล้วกลับซ่อนความร้ายกาจไว้ภายใน
แมวเฝ้าปลาย่าง
 หมายถึง การฝากให้ผู้อื่นเฝ้าสิ่งของที่เขาต้องการอยู่แล้ว ย่อมทำให้สูญเสีย
แม่บ้านแม่เรือน หมายถึง กุลสตรี ผู้หญิงที่เก่งงานบ้านงานเรือน
แม่ศรีเรือน หมายถึง แม่บ้านแม่เรือน ผู้หญิงที่เก่งงานบ้านงานเรือน
ไม้เบื่อไม้เมา หมายถึง ขัดกันตะพึดเพราะใจโกรธกันมาก่อน
ไม่เป็นโล้เป็นพาย หมายถึง ไม่ได้เรื่องได้ราว, ไม่เป็นหลักเป็นฐาน, หาความแน่นอนไม่ได้
ไม่เห็นแก่ชี ก็เห็นแก่ผ้าเหลือง หมายถึง ไม่เห็นแก่พระ ก็เห็นแก่ผ้าเหลืองเถิด
ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา หมายถึง ไม่เห็นผลลัพธ์ที่น่าสลด ก็จะไม่สำนึกกับการกระทำที่ไม่ดีของตน
ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ หมายถึง ด่วนทำไปทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาอันควร
ไม่เอาถ่าน หมายถึง ไม่เป็นเรื่อง, ไม่ได้ความ, ทำอะไรไม่ถูกเรื่อง
ไม้กันหมา หมายถึง คนหรือสิ่งที่นำมาใช้ปกป้องตัวเอง
ไม้ใกล้ฝั่ง หมายถึง แก่ใกล้จะตาย
ไม่เจียมกะลาหัว หมายถึง ไม่เจียมตัว
ไม่เจียมสังขาร หมายถึง ไม่รู้จักประมาณร่างกายและเรี่ยวแรงของตน
ไม่ได้ด้วยเลห์เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถา หมายถึง ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ดังใจ
ไม้ซีกงัดไม้ซุง หมายถึง คนผู้มีฐานะต่ำไปคัดค้านหรือไปก่อความกับผู้มีอำนาจสูงกว่า
ไม่ดูเงาหัว หมายถึง ไม่รู้จักประมาณตน
ไม่ดูดำดูดี หมายถึง เลิกเกี่ยวข้องกันอย่างเด็ดขาด
ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึง ไม่พิจารณาให้รอบคอบ, ไม่ระมัดระวัง
ไม่พ้นชวด ฉลู ขาล เถาะ หมายถึง ทำอะไรไปแล้วไปไม่ตลอดรอดฝั่ง ไม่สำเร็จ
ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ หมายถึง ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล
ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาแหย่ หมายถึง ทำสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีภัยแก่ตัว
ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน หมายถึง ไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพ
ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้เเก่ดัดยาก หมายถึง อบรมสั่งสอนเด็กให้เด็กประพฤติดีได้ง่ายกว่าสั่งสอนผู้ใหญ่
มดแดงแฝงพวงมะม่วง หมายถึง ชายที่ปองรักหญิงบ้านใกล้หรือที่อยู่ใกล้กัน
มอดกัดไม้ หมายถึง บ่นไม่รู้จักหยุด
มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึง พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคำพูดไม่ทัน
มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึง คำพูดที่ไม่ไพเราะ พูดห้วนๆ
มะพร้าวตื่นดก หมายถึง เห่อหรือตื่นเต้นในสิ่งที่ตนไม่เคยมีจนเกินพอดี
มัดมือชก หมายถึง บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในอำนาจแล้วจัดการเอาตามใจชอบ
มาเหนือเมฆ หมายถึง มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น
มากหมอมากความ หมายถึง เมื่อมีคนมากก็มีเรื่องมากตาม
ม้าดีดกระโหลก หมายถึง มีกิริยากระโดกกระเดกลุกลนหรือไม่เรียบร้อย มักใช้กับผู้หญิง
ม้าตีนปลาย หมายถึง การทำสิ่งใดได้ดี หรือสำเร็จในตอนท้าย
ม้ามืด หมายถึง คู่แข่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย ไม่อยู่ในสายตาของใครมาก่อน
ม้าเร็ว หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ส่งข่าวสาร
มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว หมายถึง มีสมบัติเพียงเล็กน้อย แต่กังวลจนนอนไม่หลับ
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท หมายถึง ให้รู้จักเก็บหอมรอบริบ ค่อยๆ เก็บสะสมเงินไว้
มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หมายถึง ไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางการทำงานของผู้อื่น
มือถือสาก ปากถือศีล หมายถึง แสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลธรรม แต่กลับประพฤติชั่ว
มือปืนรับจ้าง หมายถึง การรับจ้างทำงานเพื่อหวังเงินตอบแทน เมื่อหมดงานก็จะไม่ได้รับเงินค่าจ้างอีก
มือห่างตีนห่าง หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย เลินเล่อ สะเพร่า ไม่ระมัดระวัง ไม่หยิบจับอะไรเลย

สุภาษิตคำพังเพย หมวด ย.
ยกเค้า หมายถึง ขโมยทรัพย์สินไปจนหมด
ยกธงขาว หมายถึง ยอมแพ้
ยกเมฆ หมายถึง กุเรื่องขึ้น, คาดเอา, เดาเอาเอง
ยกภูเขาออกจากอก หมายถึง โล่งอก หมดวิตกกังวล
ย้อมแมวขาย หมายถึง การตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดี
ยิงนกในกรง หมายถึง ทำในสิ่งที่ง่ายและไม่มีอุปสรรคอะไรเลย
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว หมายถึง การทําอย่างเดียวแต่ได้ผล 2 อย่าง
ยื่นแก้วให้วานร หมายถึง เอาของมีค่าให้กับคนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งนั้น
ยื่นหมูยื่นแมว หมายถึง แลกเปลี่ยนของของแต่ละฝ่ายในเวลาเดียวกัน
ยืมจมูกคนอื่นเขามาหายใจ หมายถึง อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก
ยุให้รำ ตำให้รั่ว หมายถึง ยุให้แตกกัน ทำให้ผิดใจกัน
ยุงไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม หมายถึง ทะนุถนอมเลี้ยงดูอย่างดี
ยุ่งเหมือนยุงตีกัน หมายถึง ยุ่งเหยิง สับสนปนเปกัน
ยุแยงตะแคงรั่ว หมายถึง พูดให้ทั้งสองฝ่ายแตกคอกัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top