พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าทองลัน

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าทองลัน พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 4 แห่งกรุงศีอยุธยา และลำดับที่ 2 ของราชวงศ์สุพรรณภูมิ และพระมหากษัตริย์ที่ครองราชเพียง 7 วัน สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทย

พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพระเจ้าทองจันทร์
สมเด็จพระเจ้าทองลั่น
สมเด็จพระเจ้าทองจัน
สมเด็จพระเจ้าทองลันทร์
อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
พระราชสมภพ พ.ศ. 1916 (บางตำราว่า พ.ศ. 1914)
พระราชบิดา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว)
พระราชมารดา ไม่ปรากฏพระนาม
พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
พระราชโอรส/ธิดา ไม่ปรากฏพระนาม
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1931
พระราชกรณียกิจ
สวรรคต พ.ศ. 1931
ระยะเวลาครองราชย์ 7 วัน
รัชกาลก่อนหน้า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราเมศวร (ครองราชย์ครั้งที่ 2)
เกร็ดความรู้ สมเด็จพระเจ้าทองลัน สมเด็จพระเจ้าทองลัน เป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในราชสมบัติสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย คือครองราชย์เพียง 7 วัน เมื่อสมเด็จพระราชบิดา (ขุนหลวงพะงั่ว) เสด็จสวรรคตระหว่าเสด็จกลับจากราชการสงครามชากังราว เหล่าขุนนางจึงได้อัญเชิญพระองค์ซึ่งเป็นรัชทายาทขึ้นครองราชย์ แต่ภายหลังขึ้นครองราชย์ได้เพียว 7 วัน สมเด็จพระราเมศวรได้ยกทัพจากเมืองลพบุรีเข้ามายึดอยุธยา และจับสมเด็จพระเจ้าทองลันสำเร็จโทษ แล้วจึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นครั้งที่ 2 (สมเด็จพระราเมศวรและสมเด็จพระเจ้าทองลันเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน)

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top