สถานทูตไต้หวันในประเทศไทย

สถานทูตไต้หวันใในประเทศไทย

ที่อยู่ : 195 ถนนสาทรใต้ Empire Tower ชัน 20 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2670-0200-9
โทรสาร : 0-2670-0220
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : www.mofa.gov.tw/webapp/mp?mp=6
หมายเหตุ เวลาทำการ 9.00 – 11.30 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Taiwan in Thailand

Address : 195 Sathorn Tai Rd., Empire Tower 20th floor, Bangkok 10120
Tel : 0-2670-0200-9
Fax : 0-2670-0220
E-mail : –
Website : www.mofa.gov.tw/webapp/mp?mp=6
Note : Office hours 9.00 – 11.30 Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตไต้หวัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top