สถานทูตโปแลนด์ในประเทศไทย

สถานทูตโปแลนด์ในประเทศไทย

ที่อยู่ : เลขที 100/81-2 อาคารว่องวานิช ตึก B ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0367-9
โทรสาร : 0-2645-0214
อีเมล์ : ambpolbkk@polemb.or.th
เว็บไซต์ : www.bangkok.polemb.net
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Poland in Thailand

Address : 100/81-2 Wong Vanich Bldg. B, Rama 9 Rd., Bangkok 10310
Tel : 0-2645-0367-9
Fax : 0-2645-0214
E-mail : ambpolbkk@polemb.or.th
Website : www.bangkok.polemb.net
Note : Office hours 09:00 to 16:00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตโปแลนด์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top