สถานทูตแอฟริกาใต้ในประเทศไทย

สถานทูตแอฟริกาใต้ในประเทศไทย

ที่อยู่ : 87 ตึก MTHAI ชัน 12 A (All season place) ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-2900
โทรสาร : 0-2685-3500
อีเมล์ : saembbkk@loxinfo.co.th
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:30 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of South Africa in Thailand

Address : 87 MTHAI Bldg., floor 12 A (All Seasons Place) Witthayu Rd., Bangkok 10330
Tel : 0-2659-2900
Fax : 0-2685-3500
E-mail : saembbkk@loxinfo.co.th
Website : –
Note : Office hours 08:00 to 16:30, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตแอฟริกาใต้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top