สถานทูตแคนาดาในประเทศไทย

สถานทูตแคนาดาในประเทศไทย

ที่อยู่ : 990 อาคารอับดุลลาฮิม ชัน 15 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2636-0540, 60
โทรสาร : 0-2636-0565
อีเมล์ : bngkk@international.gc.ca
เว็บไซต์ : www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/
หมายเหตุ เวลาทำการ 07:30 – 16:15 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Canada in Thailand

Address : 990 Abdullahim 15th floor, Rama 4 Rd., Bangkok 10500
Tel : 0-2636-0540, 60
Fax : 0-2636-0565
E-mail : bngkk@international.gc.ca
Website : www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/
Note : Office hours 07:30 to 16:15, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตแคนาดา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top