สถานทูตเวียดนามในประเทศไทย

สถานทูตเวียดนามในประเทศไทย

ที่อยู่ : 83/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2251-3552, 0-2251-7202
โทรสาร : 0-2650-7525
อีเมล์ : vnemb.th@mofa.gov.vn
เว็บไซต์ : www.vietnamembassy-thailand.org/en/
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:30 – 16:30 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Vietnam in Thailand

Address : 83/1 Witthayu Rd., Bangkok 10330
Tel : 0-2251-3552, 0-2251-7202
Fax : 0-2650-7525
E-mail : vnemb.th@mofa.gov.vn
Website : www.vietnamembassy-thailand.org/en/
Note : Office hours 08:30 to 16:30, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตเวียดนาม

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top