สถานทูตเยอรมันในประเทศไทย

สถานทูตเยอรมันในประเทศไทย

ที่อยู่ : 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-9000, 08-1701-4070
โทรสาร : 0-2285-6232, 0-2287-1776
อีเมล์ : info@german-embassy.or.th
เว็บไซต์ : www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/de/Startseite.html
หมายเหตุ เวลาทำการ 07:00 – 15:30 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Germany in Thailand

Address : 9 Sathorn Tai Rd., Bangkok 10120
Tel : 0-2287-9000, 08-1701-4070
Fax : 0-2285-6232, 0-2287-1776
E-mail : info@german-embassy.or.th
Website : www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/de/Startseite.html
Note : Office hours 07:00 to 15:30, Man – Fri.

แผนที่สถานทูตเยอรมัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top