สถานทูตเบลเยี่ยมในประเทศไทย

สถานทูตเบลเยี่ยมในประเทศไทย

ที่อยู่ : 5 ถนนสาทรใต้ ชัน 17 อาคารสาทรซิตี กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-5454
โทรสาร : 0-2679-5465, 67
อีเมล์ : bangkok@diplobel.fed.be
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 08.00 – 16.00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Belgium in Thailand

Address : 175 Sathorn Tai Rd., 17th Floor, Sathorn City Bldg., Bangkok 10120
Tel : 0-2679-5454
Fax : 0-2679-5465, 67
E-mail : bangkok@diplobel.fed.be
Website : –
Note : Office hours 08.00 -16.00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตเบลเยี่ยม

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top