สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย

ที่อยู่ : 15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2309-5200
โทรสาร : 0-2309-5205,45
อีเมล์ : ban@minbuza.nl
เว็บไซต์ : www.netherlandsembassy.in.th
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 17:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Netherlands in Thailand

Address : 15 Soi Ton Son, Phloenchit Rd., Bangkok 10330
Tel : 0-2309-5200
Fax : 0-2309-5205,45
E-mail : ban@minbuza.nl
Website : www.netherlandsembassy.in.th
Note : Office hours 08:00 to 17:00, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top