สถานทูตเนปาลในประเทศไทย

สถานทูตเนปาลในประเทศไทย

ที่อยู่ : 189 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2390-2280, 0-2391-7240
โทรสาร : 0-2381-2406
อีเมล์ : nepembbk@asiaaccess.net.th
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 17:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Nepal in Thailand

Address : 189 Soi Sukhumvit 71, Sukhumvit Rd., Bangkok 10110
Tel : 0-2390-2280, 0-2391-7240
Fax : 0-2381-2406
E-mail : nepembbk@asiaaccess.net.th
Website : –
Note : Office hours 09:00 – 17:00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตเนปาล

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top