สถานทูตเดนมาร์กในประเทศไทย

สถานทูตเดนมาร์กใในประเทศไทย

ที่อยู่ : 10 สาทรซอย 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-1100
โทรสาร : 0-2213-1752
อีเมล์ : bkkamb@um.dk
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 15:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Denmark in Thailand

Address : 10 Sathorn Soi 1, Sathorn Tai Rd., Bangkok 10120
Tel : 0-2343-1100
Fax : 0-2213-1752
E-mail : bkkamb@um.dk
Website : –
Note : Office hours 09:00 to 15:00, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตเดนมาร์ก

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top