สถานทูตเชกในประเทศไทย

สถานทูตเชคในประเทศไทย

ที่อยู่ : Mthai Tower ชัน 17 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2255-5060, 0-2255-3027
โทรสาร : 0-2253-7637
อีเมล์ : bangkok@embassy.mzv.cz
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00, จันทร์ ถึง ศุกร์

 

Embassy of Czech in Thailand

Address : Mthai Tower 17th floor, Witthayu Rd., Bangkok 10330
Tel : 0-2255-5060, 0-2255-3027
Fax : 0-2253-7637
E-mail : bangkok@embassy.mzv.cz
Website : –
Note : Office hours 08:00 to 16:00, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตเชค

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top