สถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทย

สถานทูตเกาหลีใต้ใในประเทศไทย

ที่อยู่ : 23 ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2247-7537-47
โทรสาร : 0-2247-7534-5
อีเมล์ : koembth@gmail.com
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:30 – 16:30, จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of South Korea in Thailand

Address : 23 Theam Ruam Mit Rd., Bangkok 10320
Tel : 0-2247-7537-47
Fax : 0-2247-7534-5
E-mail : koembth@gmail.com
Website : –
Note : Office hours 08:30 to 16:30, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตเกาหลีใต้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top