สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย

สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย

ที่อยู่ : 120-122 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2205-4000
โทรสาร : 0-2205-4131
อีเมล์ : visasbkk@state.gov
เว็บไซต์ : thai.bangkok.usembassy.gov
หมายเหตุ เวลาทำการ 07:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of The United States in Thailand

Address : 120-122 Witthayu Rd., Bangkok 10330
Tel : 0-2205-4000
Fax : 0-2205-4131
E-mail : visasbkk@state.gov
Website : thai.bangkok.usembassy.gov
Note : Office hours 07:00 to 16:00, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตอเมริกา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top