สถานทูตอิสราเอลในประเทศไทย

สถานทูตอิสราเอลในประเทศไทย

ที่อยู่ : 75 โอเชียนทาวเวอร์ 2 ชัน 25 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2204-9222, 0-2204-9210
โทรสาร : 0-2204-9221
อีเมล์ : info@bangkok.mfa.gov.il
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 16:00 น. จันทร์ – ศุกร์.

 

Embassy of Israel in Thailand

Address : 75 Ocean Tower 2 floor 25, Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., Bangkok 10110
Tel : 0-2204-9222, 0-2204-9210
Fax : 0-2204-9221
E-mail : info@bangkok.mfa.gov.il
Website : –
Note : Office hours 09:00 to 16:00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตอิสราเอล

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top