สถานทูตอินโดนีเซียในประเทศไทย

สถานทูตอินโดนีเซียในประเทศไทย

ที่อยู่ : 600-602 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2252-3135-40
โทรสาร : 0-2259-4871, 0-2255-1267
อีเมล์ : kukbkk@ksc.th.com
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Indonesia in Thailand

Address : 600-602 Petchburi Rd., Bangkok 10400
Tel : 0-2252-3135-40
Fax : 0-2259-4871, 0-2255-1267
E-mail : kukbkk@ksc.th.com
Website : –
Note : Office hours 08:00 to 16:00, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตอินโดนีเซีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top