สถานทูตอิตาลีในประเทศไทย

สถานทูตอิตาลีในประเทศไทย

ที่อยู่ : 399 ถนนนางลินจี กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2285-4090-3
โทรสาร : 0-2204-9265, 0-2285-4792 – 3
อีเมล์ : ambasciata.bangkok@esteri.it
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์.

 

Embassy of Italy in Thailand

Address : 399 Nang Linchi Rd., Bangkok 10120
Tel : 0-2285-4090-3
Fax : 0-2204-9265, 0-2285-4792 – 3
E-mail : ambasciata.bangkok@esteri.it
Website : –
Note : Office hours 09:00 to 16:00, Mon to Fri.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ประเทศอิตาลี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top