สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย

สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย

ที่อยู่ : 14 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2305-8333, 0-2800-8050
โทรสาร : 0-2255-9278, 0-254-1098-9
อีเมล์ : ukti.bangkok@fco.gov.uk
เว็บไซต์ : www.gov.uk/government/world/thailand.th
หมายเหตุ

 

Embassy of England / United Kingdom in Thailand

Address : 14 Witthayu Rd., Bangkok 10330
Tel : 0-2305-8333, 0-2800-8050
Fax : 0-2255-9278, 0-254-1098-9
E-mail : ukti.bangkok@fco.gov.uk
Website : www.gov.uk/government/world/thailand.th
Note :

แผนที่สถานทูตอังกฤษ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top