สถานทูตออสเตรเลียในประเทศไทย

สถานทูตออสเตรเลียในประเทศไทย

ที่อยู่ : 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2344-6300, 0-2287-2680
โทรสาร : 0-2344-6593
อีเมล์ : austembassy.bangkok@dfat.gov.au
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 17:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Australia in Thailand

Address : 37 Sathorn Tai Rd., Bangkok 10120
Tel : 0-2344-6300, 0-2287-2680
Fax : 0-2344-6593
E-mail : austembassy.bangkok@dfat.gov.au
Website : –
Note : Office hours 08:00 to 17:00, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตออสเตรเลีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top