สถานทูตสิงคโปร์ในประเทศไทย

สถานทูตสิงคโปร์ในประเทศไทย

ที่อยู่ : 129 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2286-2111, 0-2286-1434
โทรสาร : 0-2286-6966
อีเมล์ : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg
เว็บไซต์ : www.mfa.gov.sg/bangkok/
หมายเหตุ เวลาทำการ 09.00 – 17.00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Singapore in Thailand

Address : 129 Sathorn Tai Rd., Bangkok 10120
Tel : 0-2286-2111, 0-2286-1434
Fax : 0-2286-6966
E-mail : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg
Website : www.mfa.gov.sg/bangkok/
Note : Office hours 09.00 – 17.00 Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตสิงคโปร์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top