สถานทูตสวีเดนในประเทศไทย

สถานทูตสวีเดนในประเทศไทย

ที่อยู่ : 140 ชัน 20 ตึกแปซิฟิคเพลสวัน ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2263-7200
โทรสาร : 0-2263-7260
อีเมล์ : visabkk@foreign.ministry.se
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 07:30 – 16:15 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Sweden in Thailand

Address : 140 20th floor, Pacific Place One, Sukhumvit Rd., Bangkok 10110
Tel : 0-2263-7200
Fax : 0-2263-7260
E-mail : visabkk@foreign.ministry.se
Website : –
Note : Office hours 07:30 to 16:15, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตสวีเดน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top