สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทย

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทย

ที่อยู่ : 35 ถนนวิทยุเหนือ กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 0-2253-0156
โทรสาร : 0-2255-4481
อีเมล์ : ban.vertretung@eda.admin.ch
เว็บไซต์ : www.eda.admin.ch/bangkok
หมายเหตุ เวลาทำการ 07:45 – 16:30 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Switzerland in Thailand

Address : 35 Witthayu Rd., Bangkok 10330
Tel : 0-2253-0156
Fax : 0-2255-4481
E-mail : ban.vertretung@eda.admin.ch
Website : www.eda.admin.ch/bangkok
Note : Office hours 07:45 to 16:30, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top