สถานทูตลาวในประเทศไทย

สถานทูตลาวในประเทศไทย
ที่อยู่ : 520,502/1-3 ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2539-6667
โทรสาร : 0-2539-6678
อีเมล์ : sabaidee@bkklaoembassy.com
เว็บไซต์ : www.bkklaoembassy.com/
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์

Embassy of Lao in Thailand
Address : 520,502/1-3 Pracha Uthit Rd., Bangkok 10310
Tel : 0-2539-6667
Fax : 0-2539-6678
E-mail : sabaidee@bkklaoembassy.com
Website : www.bkklaoembassy.com/
Note : Office hours 08:00 to 16:00, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตลาว

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top