สถานทูตรัสเซียในประเทศไทย

สถานทูตรัสเซียในประเทศไทย

ที่อยู่ : 78 ถนนทรัพย์ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2234-2012, 0-2234-9824
โทรสาร : 0-2268-1166, 0-2237-8488
อีเมล์ : rusembbangkok@rambler.ru
เว็บไซต์ : www.thailand.mid.ru/Win_work/intro.htm
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00, จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Russia in Thailand

Address : 78 Sap Rd., Bangkok 10500
Tel : 0-2234-2012, 0-2234-9824
Fax : 0-2268-1166, 0-2237-8488
E-mail : rusembbangkok@rambler.ru
Website : www.thailand.mid.ru/Win_work/intro.htm
Note : Office hours 08:00 to 16:00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตรัสเซีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top