สถานทูตมาเลเซียในประเทศไทย

สถานทูตมาเลเซียใในประเทศไทย

ที่อยู่ : 33-35 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2629-6800
โทรสาร : 0-2679-2208
อีเมล์ : malbangkok@kln.gov.my
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Malaysia in Thailand

Address : 33-35 Sathorn Tai Rd., Bangkok 10120
Tel : 0-2629-6800
Fax : 0-2679-2208
E-mail : malbangkok@kln.gov.my
Website : –
Note : Office hours 08:00 to 16:00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตมาเลเซีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top