สถานทูตภูฏานในประเทศไทย

สถานทูตภูฏานในประเทศไทย

ที่อยู่ : 375/1 ซอยรัชดานิเวศน์ ถ.ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2274-4740-2
โทรสาร : 0-2274-4743
อีเมล์ : bht_emb_bkk@yahoo.com
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 17:00 น. จันทร์ – ศุกร์

 

The Royal Bhutanese Embassy in Thailand

Address : 375/1 Soi Rachadanived, Pracha Uthit Rd., Bangkok 10320
Tel : 0-2274-4740-2
Fax : 0-2274-4743
E-mail : bht_emb_bkk@yahoo.com
Website : –
Note : Office hours 09:00 – 17:00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตภูฏาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top