สถานทูตฟิลิปปินส์ในประเทศไทย

สถานทูตฟิลิปปินส์ในประเทศไทย

ที่อยู่ : 760 ถนนสุขุมวิท 30/1 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2259-0139-40
โทรสาร : 0-2259-2809
อีเมล์ : bangkokpe@gmail.com
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 08.00 – 17.00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Philippines in Thailand

Address : 760 Sukhumvit Rd. 30/1, Bangkok 10110
Tel : 0-2259-0139-40
Fax : 0-2259-2809
E-mail : bangkokpe@gmail.com
Website : –
Note : Office hours 08.00 – 17.00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตฟิลิปปินส์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top